onsdag 29 oktober 2014

När Slussen i Stockholm skapades 1935 fanns inte tunnelbanan. Förortsspårvagnarna stannade vid Slussen och folk gick sedan till fots norrut. Man byggde därför två täckta gångar i nord-sydlig riktning - Gula Gången och Blå Bodarna. Jag har hittat några gamla bilder från när Slussen var nybyggt, och så har jag tagit bilder på hur samma platser ser ut i dag.
Så här såg entrén till Blå Bodarna ut i början. Åhlén & Holm hade ett magasin här.

År 2014 är det mesta igenbommat, och trappan har bytts ut mot en rangligare dito.

Blå Bodarna utformades som en butiksgalleria med ett kupoltak av glasbetong. 
Där strålade dagsljuset in.
Där fanns, förutom Åhlén & Holms varuhusfilial, en fruktbutik, en dekoratörsverkstad, en brödbutik, en utställning för Marabou och en tobaksaffär. Dessutom fanns där Ritzlers damfrisering, en handskbutik och en utställning för gasverket.

År 2014 är kupoltaket övertäckt med bland annat betong på översidan och putsat på insidan. Detta gjorde man 1954. Anledning var att dagvatten läckte in genom fogarna mellan glasen. Nu är det mörkt och skumt där och man hastar helst bara förbi. Endast skivaffären i hörnet finns kvar ytterligare någon månad. Längst in kan man skymta en uteliggare sova nedanför butiksfönstren.

I norra entrén till Blå Bodarna låg Stockholms-Tidningens och Aftonbladets depeschkontor. Neonljusen var givetvis blå.

Även här ser man tydligt hur den från början trevliga miljön förfallit i mycket hög grad. Depeschkontorets fönster är 2014 är helt övertäckta av affischer. Stålpelarnas originalfärg i silver syns under allt klotter.

Så över till Gula Gången. Här fanns i början en liten servering - Kaffebaren. Till denna hörde en uteservering med en mindre fast kiosk under tälttak på våningen ovanför. De två planen förbands med en spiraltrappa nerifrån Ryssgården.

År 2014 är kaffebaren borta och ombyggt till ett pannrum. Sommarserveringen är ersatt av en större restaurang som sträcker sig ut över Gula Gången. Den kallades först för "Röda restaurangen" men heter numera "Strömmen".
De stora toalettutrymmena är igenbommade och ersatta av en toalettautomat.
Endast det gula kaklet i gången finns kvar.

Så här såg Gula Gången ut när Slussen var nybyggt 1936. Detta var mycket tidiga exempel på att man börjat använda anodiserad aluminium i fönster- och dörrpartier, och på väggarna använde man sig av inhemskt tillverkat frostbeständigt kakel i gult.

År 2014 är fönster och dörrar borttagna. Gula Gången har vintertid blivit en kall och blåsig passage som man helst undviker.

Den norra entrén till Gula Gången när den var nästan färdigbyggd 1935. Innanför fönstren till vänster fanns en gaspumpstation, och på höger sida fanns pumpstationens maskinrum.

År 2014 är här sig likt. Fönstren är till vänster igensatta med korrugerad plåt, och till höger är de ursprungliga stålfönsterpartierna ersatta med nya aluminiumfönster. 
Men gångens gula kakel finns kvar.